CGEM Partners erbjuder omfattande, individanpassad rådgivning

Omfattande och specialiserad rådgivning

I en komplex och dynamisk finansiell värld är tillgången till omfattande och specialiserad rådgivning avgörande för att navigera framgångsrikt. Att välja rätt partner med tillräckliga resurser för att skräddarsy en portföljstrategi efter individuella målsättningar blir alltmer väsentligt. CGEM & Partners framstår som ett lysande exempel på en aktör som kombinerar expertis och personlig närhet för att möta varje kunds unika behov och förväntningar för rådgivning i finansiella frågor.

Licensierade genom Swedsec och InsureSec

Att vara en aktör som erbjuder omfattande rådgivning är en betydande uppgift som kräver både bred och djup expertis. Du som kund bör alltid vara medveten om de resurser som finns inom företaget för att säkerställa att detta görs på bästa möjliga sätt. I många fall engageras en bred grupp av experter med olika specialkunskaper inom områden som finansiell planering, investeringsanalys, redovisning, marknadsallokering, juridik, skatteeffekter samt pensioner och försäkringar. Alla våra förmögenhetsrådgivare är licensierade genom Swedsec och InsureSec.

Effektiva system, verktyg och informationskällor

För att möta dina målsättningar är det av yttersta vikt att skapa och anpassa en portföljstrategi som passar just dig. Därefter sätts en portfölj samman med lämpliga investeringslösningar. Du kan alltid känna dig trygg i vetskapen om att vi har de nödvändiga resurserna för att utföra uppdraget, efter noggrant övervägande av den globala marknaden. Det är ett omfattande arbete som kräver betydande resurser, varför vi har tillgång till en egen investeringsavdelning med effektiva system, verktyg och informationskällor som ytterligare stärker vår verksamhet.

Närhet till dig som kund

CGEM & Partners är ett företag som erbjuder en lockande kombination av storlek och personlig närhet till dig som kund. Vi är tillräckligt stora för att kunna tillhandahålla attraktiva investeringsmöjligheter, samtidigt som vi är tillräckligt nära för att verkligen förstå varje individuell kunds situation och agera som rådgivare och samarbetspartner under lång tid framöver.

CGEM PARTNERS ERBJUDER OMFATTANDE, INDIVIDANPASSAD RÅDGIVNING
CGEM & PARTNERS – EN OBEROENDE OCH ANSVARSFULL AKTÖR

CGEM & Partners – en oberoende och ansvarsfull aktör

Tydlig ersättningsmodell

CGEM & Partners har endast en uppdragsgivare – dig som kund. Vi tar enbart betalt direkt från dig för de tjänster vi tillhandahåller. Eventuella returprovisioner och rabatter som förhandlas fram med våra fondleverantörer återförs oavkortat till våra kunder och överförs till deras konton.

Portföljförvaltning- En integrerad del av en diversifierad portfölj

Funderar du någonsin på att maximera tillväxten av din ekonomi? Om så är fallet, delar du den tanken med många. Varför inte delegera en del av ditt kapital till diskretionär förvaltning, handlagd av en engagerad specialist med omfattande erfarenhet inom investeringsanalys och förvaltning? Vi erbjuder förvaltning inom områdena aktier, fonder och strukturerade produkter. I nära samarbete med din rådgivare anpassar vi oss alltid efter din unika situation, behov och mål.

Vårt team av investeringsexperter inom kvalificerad investeringsrådgivning på CGEM Partners granskar noggrant din befintliga portfölj och presenterar en exklusiv portföljplan skräddarsydd efter dina unika preferenser. Som ledande investment- och privatbank i Norden är vi din trygga partner i den nuvarande turbulenta och komplexa investeringsmiljön – här framtidssäkrar du ditt kapital.

Den skräddarsydda portföljplanen omfattar:

  • Rekommenderade aktier som passar din portfölj
  • Alternativa investeringsmöjligheter i dagens marknadsklimat
  • Noga utvalda räntebärande investeringar
  • En skräddarsydd portföljstrategi baserad på dina mål och behov
  • En indikation av kostnadsstrukturen

Med CGEM Partners får du inte bara tillgång till vår omfattande erfarenhet och expertis, utan också en personlig och skräddarsydd approach för att maximera värdet av din investeringsportfölj. Vi strävar efter att skapa långsiktiga och framgångsrika relationer med våra kunder genom att erbjuda professionell och anpassad rådgivning i en snabbrörlig finansiell värld.

Vår förvaltningsmodell

Att förvalta kapital kräver ett stort ansvar. Vad som gör CGEM & Partners förvaltningsmodell unik är fördelningen av ansvar mellan två huvudroller: förvaltare och rådgivare. För förvaltningen ansvarar Garantums förvaltningsråd, som tar beslut om övergripande frågor gällande marknadsallokering och avkastningsprofil.

Att finna rätt balans i din portfölj kräver engagemang och tid. Därför har våra förvaltningstjänster blivit en allt mer uppskattad och integrerad del av en individanpassade rådgivning, som du får via din finansiella rådgivare på CGEM & Partners – Garantums nära samarbetspartner. Du gynnas genom att få en förvaltning med tillväxtpotential utan onödiga risker, vilket låter dig ägna mer tid åt andra aspekter av din portfölj tillsammans med din rådgivare.

Portföljförvaltning- En integrerad del av en diversifierad portfölj

CGEM & Partners – en oberoende och ansvarsfull aktör

Rådgivningsprocessen

Vår rådgivning inleds alltid med att vi tillsammans med dig som kund skapar en plan. Målet med denna process är att ge dig kontroll över din ekonomiska situation, tydliga målsättningar och önskningar samt en strategi som effektivt leder till uppfyllandet av dina mål. En investeringskommitté granskar noggrant förmögenhetsplanen och ger konstruktiv feedback till den ansvariga rådgivaren. Vi upprätthåller en kontinuerlig dialog med våra kunder och genomför en mer ingående årlig översyn tillsammans för att säkerställa att placeringsplanen fortfarande är anpassad efter eventuella förändrade förutsättningar.”