FINANSIELL RÅDGIVARE

Våra kunder är framgångsrika privatpersoner, familjer och företag/ägarledda fåmansbolag.

Som kund kan du vara trygg i vetskapen om att våra råd är utformade med ditt bästa i åtanke. Detta syftar till att uppfylla dina specifika behov och målsättningar. Hos CGEM & Partners har vi inga nära kopplingar eller ekonomiska incitament som påverkar de råd du mottar.

Individanpassad lösning

I en tid där många företag strävar efter standardisering och minskar sin kundservice, väljer CGEM Partners en annan väg. Vi tror på att varje individ är unik och därför skapar vi inte standardiserade lösningar.

Med hänsyn till din unika livssituation, risktolerans och ekonomiska mål för att skapa en skräddarsydd plan som du kan lita på. Vi följer noggrant upp din ekonomi och finns alltid tillgängliga för att stötta dig.

Personliga möten för verklig förståelse

Vi värdesätter det personliga mötet och har erfarenhet av rådgivning över hela landet. Med bred expertis och stöd av olika sparprodukter och analyser strävar vi alltid efter att skapa lösningar som är anpassade för just dig.

Höga kvalitetsstandarder

En förutsättning för vårt arbete är att vi ställer höga krav på rådgivning och säkerställer att våra produkter och tjänster uppfyller våra stränga kvalitetskrav. Genom en noggrann process säkerställer CGEM Partners att du får en personligt anpassad rådgivning som tar hänsyn till dina behov och preferenser.

Fokus på kvalitet och omsorg

Som kund hos oss får du det bästa av två världar. Tillgång till vårt starka utbud av placerings- och förvaltningstjänster med en engagerad rådgivare nära dig.